Aporta una aplicació

Si tens una aplicació creada per tu que utilitza les nostres dades, comparteix-la amb nosaltres.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens proporcioneu seran incloses en el fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la finalitat de tramitar la vostra petició. Podreu exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les vostres dades en qualsevol moment, en els termes establerts per la legislació vigent, davant l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (pl. Ajuntament, 1 08740 Sant Andreu de la Barca, o per internet www.sabarca.cat).